Menu Links

People

 

 

Principle Investigator

 

 

Prof. Feng Deng  CV

 

Professor of   Wuhan Institute of Physics and Mathematics, the Chinese Academy of Sciences

 

Tel: 86-27-87198820,   Fax: 86-27-87199291,  Email:  dengf@wipm.ac.cn

                                        

 

 

                                  Staff 

 

 Prof.  Jun Xu  CV

Prof.  Shenhui Li  CV

Prof. Qiang Wang  CV 
     
     
     
 

Dr. Ningdong Feng  CV 

Dr. Yueying Chu   Dr. Guodong Qi 
     
 

Dr. Chao Wang

Dr.Weiyu Wang

 
     
     
     

 

                             
                             
                             
                             
                             

 

 

                            Graduate Students

 

 

 Xingling Zhao 

 

 

Shaohui Xin 
     

Xue Zhou

Longxiao Yang 

 Han Hu 

 

 

  

 Xiaodong Ye 

Xiang Wang Jing Tang
     

Yuqing Xiao 

Min Hu

 Wei Gao

     
 
Wenjin Cai Zhiguang Li

Panpan Wu

 

 

       
         
         
       
         
         
         
         

    

                                Alumni

 

Former group members

 

   

Current position

Dr. Jun Yang

 

 

  Wuhan Institute of Physics and Mathematics, CAS

Dr. Xuanjun Ai

     

Dalin Institute of Chemical Physics, CAS

Dr. Qing Luo

      Wuhan Institute of Physics and Mathematics, CAS

Dr. Fang Chen

      Wuhan Institute of Physics and Mathematics, CAS

Zhihong Liu 

     

PhD student, Canada 

Dr. Jiqing Wang

 

 

 

Hunan University of Technology

Dr. Lei Chen 

 

 

 

Wuhan Institute of Physics and Mathematics, CAS

Dr. Anmin Zheng

 

 

 

Wuhan Institute of Physics and Mathematics, CAS

Dr. Xiaoyan Wen

 

 

 

Wuhan University of Technology

Dr. Wei Hu 

 

 

 

The 42ND Institute of The Fourth Academy of CASC

Dr. Wenxue Chen

 

 

 

Fudan University

Dr. Yongxia Yang

 

 

 

Guangdong Pharmaceutical University

Dr. Danlin Zeng

 

 

 

Wuhan University of Science and Technology

Dr. Jun Xu

 

 

 

Wuhan Institute of Physics and Mathematics, CAS

Dr. Limin Zhang

 

 

 

Wuhan Institute of Physics and Mathematics, CAS

Dr. Guangjin Hou

 

 

 

Dalin Institute of Chemical Physics, CAS 

Zhongqin Wu

 

 

 

Wuhan Institute of Physics and Mathematics, CAS

Yongchao Su

 

 

 

Massachusetts Institute of Technology, USA

Dr. Huaguang Yu 

 

 

 

Yanzhou University

Dr. Hailu Zhang

 

 

 

Suzhou Institute of Nano-Tech and Nano-Bionics, CAS

Dr. Shenhui Li 

 

 

 

Wuhan Institute of Physics and Mathematics, CAS

Dr. Wanling Shen

 

 

 

Dalin Institute of Chemical Physics, CAS

Dr. Hanjun Fang

 

 

 

Georgia Institute of Technology, USA

Dr. Qiang Wang

 

 

 

Wuhan Institute of Physics and Mathematics, CAS

Dr. Qin Zou

 

 

 

Xinjiang Entry-Exit Inspection and Quarantine Bureau

Dr. Ningdong Feng

 

 

 

Wuhan Institute of Physics and Mathematics, CAS

Dr. Zhiwu Yu

 

 

 

Hefei Institute of Physical Science, CAS

Dr. Bojie Li

 

 

 

Sinopec Corp Research Institute of Petroleum Processing

Dr. Xiumei Wang

 

 

 

Bruker, Beijing

Dr. Yueying Chu

 

 

 

Wuhan Institute of Physics and Mathematics, CAS

Dr. Guodong Qi

 

 

 

Wuhan Institute of Physics and Mathematics, CAS

M.S. Bing Han

 

 

 

East China University of Science and Technology

Dr. Chao Wang

 

 

 

Wuhan Institute of Physics and Mathematics, CAS

Dr. Lei Zhou 

 

 

 

Zhongshan Supervision Testing Institute of Quality & Metrology

Dr. Fen Liu 

 

 

 

Peking University

Dr.Weiyu Wang

      Wuhan Institute of Physics and Mathematics, CAS

Dr.Pan Gao

     

Dalin Institute of Chemical Physics, CAS

Wenzheng Li

      PhD student, Wuhan University

 

 

Collaborators

                                        

Prof. Xinhe Bao

Dalian Institute of Chemical Physics, CAS

Prof. Zhongmin Liu

Dalian Institute of Chemical Physics, CAS

Prof. Wenjie Shen

Dalian Institute of Chemical Physics, CAS

 Prof.Baolian Su

Wuhan University Of Technology

Prof. Jihong Yu

Jilin University

Prof. Shilun Qiu

Jilin University

Prof. Wenfu Yan

Jilin University

Prof.Xiaoming Chen

Sun Yat-sen University

Prof.Jiepeng Zhang

Sun Yat-sen University

Prof. Fengshou Xiao

Zhejiang University

Prof. Jie Fan

Zhejiang University

Prof. Peng Wu

East China Normal University

Prof. Ding Ma

Peking University

Prof. Wei Wang

Lanzhou University

Prof. Hexiang Deng

Wuhan University

Prof.Guangshan Zhu

Northeast Normal University
Prof.Jianguo Wang

Institute of Coal Chemistry, CAS

Prof.Weibin Fan

Institute of Coal Chemistry, CAS

Prof. Yuhan Sun

Institute of Coal Chemistry, CAS

Prof. Yao Xu

Institute of Coal Chemistry, CAS

Prof. Weiguo Song

Institute of Chemistry, CAS

Prof. Shang-Bin Liu

Academia Sinica

Prof. Shangwu Ding

National Sun Yat-sen University

Prof. Xin Lu

Xiamen University

Prof. Riqiang Fu

National High Magnetic Field Laboratory, USA

Prof. Zhehong Gan

National High Magnetic Field Laboratory, USA

Prof. Hongzhe Sun

Hongkong University

Prof. Jean-Paul Amoureux

University of Lille, France 

Prof. Rengen Xiong

Southeast University

Prof. Junhua Luo 

Fujian Institute of Research on the Structure of Matter, CAS